Jesteś tutaj

Realizacje Legrand Polska

Hala Stulecia

Stulecie Hali Stulecia we Wrocławiu.

Hala Stulecia we Wrocławiu - "perełka XX wiecznego modernizmu" - została umieszczona na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jako wyjątkowe dzieło architektoniczne i konstrukcyjne (z największą kopułą żelbetową na świecie). Od momentu powstania w 1913 roku służyła jako prestiżowe miejsce wystaw, konferencji, wydarzeń kulturalnych i sportowych. Inwestor zlecając rewitalizację obiektu szczególny nacisk położył na niezawodne i elastyczne zasilanie w energię elektryczną potrzebne dla różnorodnego przeznaczenia Hali.

Treść

Skorzystano z kompletnych rozwiązań proponowanych przez firmę Legrand. W obwodach dwustronnego zasilania nn. zainstalowano automatykę Samoczynnego Załączania Rezerwy z trzema wyłącznikami powietrznymi DMX³ 1600 A. W obwodach rozdzielczych zastosowano aparaty Legrand na prądy 630 A, 400 A, 250 A, oraz aparaturę modułową serii 300. Realizacja instalacji elektrycznej z wykorzystaniem wyrobów jednego, sprawdzonego producenta ułatwi eksploatacje obiektu i podwyższy niezawodność zasilania całej infrastruktury elektrycznej.

Zobacz więcej realizacji


wszystkie realizacje

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook