Jesteś tutaj

Realizacje Legrand Polska

Kopalnia Soli w Wieliczce

„Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej. Jej oryginalne wyrobiska (chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora, szyby) o łącznej długości ok. 300km usytuowane na 9 poziomach sięgających do głębokości 327m, ilustrują wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych etapach historycznych”. Jest to fragment uzasadnienia wpisu Kopalni Soli „Wieliczka” na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w 1978 roku.

Produkty Grupy Legrand wykorzystane przy realizacji

Treść

Specyficzne warunki środowiskowe występujące w Kopalni Soli i charakter unikalnego zabytku rangi światowej nakładają na służby techniczne Kopalni wyjątkową odpowiedzialność w zakresie stosowanych materiałów i aparatów. ”5-letnie pozytywne doświadczenia eksploatacji korytek siatkowych Cablofil pozwoliły potwierdzić ich oczekiwane zalety” – stwierdził Kierownik Działu Elektrycznego Kopalni.

Stosowane w wyrobiskach materiały i aparaty powinny być długotrwale odporne na występującą sól i jej stężony wodny roztwór - solankę. Szkodliwość tej substancji odczuwają właściciele samochodów po każdym sezonie zimowym.

Siatkowe trasy kablowe Cablofil

W kopalni solanka przesącza się przez skały górotworu, następuje proces wtórnej krystalizacji, tworząc gąbczaste białe nacieki, zwane gwarowo „kalafiorami” ze względu na swój wygląd. Na fotografiach widać zainstalowane korytka Cablofil (w doskonałym stanie) z miejscami postępującej ponownej krystalizacji solanki. Gdyby zastosowano korytka blaszane, systematyczne usuwanie takich nacieków wymuszałoby regularny demontaż instalacji. W czynnej kopalni pełniącej jednocześnie funkcje turystyczne, muzealne i lecznicze należy zadbać o skuteczne i trwałe podtrzymywanie stosowanych przewodów. Korozja mogłaby doprowadzić do obniżenia wytrzymałości mechanicznej i trwałości instalacji.

Stosując korytka siatkowe można w sposób ciągły dokonywać inspekcji wzrokowej stanu technicznego przewodów i kabli, co jest niemożliwe w wypadku użycia korytek blaszanych. Stosowane liczne drewniane wzmocnienia stropu i ścian, zwane „kasztami”, mają chronić chodniki przed naciskami „pracującego” górotworu. Użyty materiał znakomicie spełnia swoją rolę, bowiem sól działa na drewno impregnująco.

W kopalni mamy do czynienia z instalacjami: oświetleniowymi, sygnalizacji, sterowania, alarmowymi oraz zasilającymi. Stosowana kolorystyka kabli i „transparentność” korytek siatkowych czyni poszczególne sieci elektryczne bardziej przejrzystymi i łatwiejszymi w konserwacji.

W ofercie korytek siatkowych Cablofil można wybrać różne rodzaje pokryć ochronnych dostosowanych do warunków środowiskowych, ale również wybierać rozmiary dostosowane do konkretnych potrzeb: wysokości 30, 54, 105 mm lub szerokości od 50 do 600 mm.

W kopalni Wieliczka zastosowano 3 wielkości korytek. Widoczne na zdjęciach różne barwy pokładów soli powstają w wyniku procesów geologicznych sprzed 15 milionów lat. Sedymentacja osadów w ówczesnym zbiorniku morskim o niestabilnym podłożu, przy brzegu Karpat odbywała się w zmiennych warunkach fizycznych, dlatego zwiedzając kopalnie soli możemy spotkać pokłady soli o zabarwieniu szarozielonym, żółtawym, białym.

Do zobaczenia w Wieliczce!

Zobacz więcej realizacji


wszystkie realizacje

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook