Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe DPX³

Kompletny system wyłączników i rozłączników mocy spełniający wymagania w zakresie zabezpieczania i zapewnienia ciągłości zasilania obiektów obejmuje aparaty o prądach znamionowych od 16 do 1600 A i zdolnościach zwarciowych od 16 do 100 kA. Głównymi zaletami tych wyłączników są ich małe gabaryty, łatwość instalowania i użytkowania oraz szeroki wybór wyposażenia pomocniczego.

DPX³ 160

DPX³ 160 to nowa oferta wyłączników i rozłączników mocy o prądach znamionowych od 16 do 160 A, która zastępuje dotychczasową ofertę DPX 125 i DPX 160. Zdolność zwarciowa Icu (przy 400 V AC): 16-25-36-50 kA. Dostarczane z zaciskami klatkowymi płaskimi maks. 70 mm2 (linka) lub 95 mm2 (drut). Dostępne w wykonaniu stacjonarnym lub wtykowym.

DPX³ 125 HP

Wyłączniki i rozłączniki mocy z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym o prądzie znamionowym od 16 do 125 A i zdolności zwarciowej 36 - 50 - 70 - 100 kA, w wykonaniu stacjonarnym. Dostępne są wersje z wbudowanym zabezpieczeniem różnicowoprądowym. Wśród akcesoriów dostępne są m.in. napędy obrotowe bezpośrednie i pośrednie, przedłużki rozszerzające, osłony zacisków, itp. Standardową pojemność zacisków przyłączeniowych (50 mm2) można zwiększyć stosując zaciski klatkowe o przyłączalności 70 mm2 maks. (linka) lub 95 mm2 maks (drut). Aparaty można wyposażyć w akcesoria do sterowania i sygnalizacji takie jak wyzwalacze wzrostowe, wyzwalacze zanikowe oraz styki sygnalizacyjne i alarmowe. Seria DPX3 125 HP przeznaczona jest do montażu na podstawach montażowych w rozdzielnicach  XL3 800/4000 oraz XL3 S 630/4000.

DPX³ 630

Wyłączniki i rozłączniki mocy z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym lub elektronicznym o prądzie znamionowym od 250 do 630 A i zdolności zwarciowej 36 - 50 - 70 - 100 kA. Dostępne są wykonania stacjonarne, wtykowe i wysuwne. Nowe wyłączniki umożliwiają kontrolę parametrów elektrycznych w instalacji (np. zużycie energii elektrycznej) dzięki wbudowanym funkcjom pomiarowym (wyłączniki z wyzwalaczem elektronicznym). Wśród akcesoriów dostępne są m.in. bloki różnicowoprądowe przyłączane bezpośrednio do dolnych zacisków aparatu.

Wyposażenie wspólne DPX³ 160-250

Wyposażenie sterujące i sygnalizacyjne aparatów DPX³ to: napędy silnikowe frontowe i boczne, napędy obrotowe bezpośrednie i pośrednie, styki pomocnicze, wyzwalacze napięciowe i zanikowe, akcesoria do blokowania oraz akcesoria przyłączeniowe.

DPX³ 250

DPX³ 250 to nowa oferta wyłączników i rozłączników, która zastępuje dotychczasową ofertę DPX 250 i DPX 250 ER. Nowe wyłączniki umożliwiają kontrolę parametrów elektrycznych w instalacji (np. zużycie energii elektrycznej) dzięki wbudowanym funkcjom pomiarowym (wyłączniki z wyzwalaczem elektronicznym). Zakres prądów znamionowych od 100 do 250 A. Zdolność zwarciowa Icu (przy 400 V AC) wynosi 25-36-50-70 kA. Dostarczane są z zaciskami śrubowymi płaskimi maks. 120 mm2 (linka) lub 150 mm2 (drut). Dostępne w wersji stacjonarnej lub wtykowej.

DPX³ 250 HP

Wyłączniki i rozłączniki mocy z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym lub elektronicznym
o prądzie znamionowym od 16 do 250 A i zdolności zwarciowej 36 - 50 - 70 - 100 kA, w wykonaniu stacjonarnym, wtykowym lub wysuwnym. Dostępne są wersje z wbudowanym zabezpieczeniem różnicowoprądowym. Wśród akcesoriów dostępne są m.in. napędy obrotowe bezpośrednie
i pośrednie, przedłużki rozszerzające, osłony zacisków, itp. Aparaty można wyposażyć
w akcesoria do sterowania i sygnalizacji takie jak wyzwalacze wzrostowe, wyzwalacze zanikowe, styki sygnalizacyjne i alarmowe oraz napędy silnikowe. Standardową pojemność zacisków przyłączeniowych można zwiększyć stosując zaciski klatkowe o przyłączalności 120 mm2 maks. (linka) lub 150 mm2 maks (drut). Seria DPX3 250 HP przeznaczona jest do montażu na podstawach montażowych w rozdzielnicach XL3 800/4000 oraz XL3 S 630/4000.

DPX³ 1600

Wyłączniki i rozłączniki mocy z wyzwalaczem elektronicznym S1, S2 lub Sg o prądzie znamionowym od 630 do 1600 A i zdolności zwarciowej 36 - 50 - 70 - 100 kA, dostępne są w wersji stacjonarnej i wysuwnej. Nowe wyłączniki umożliwiają kontrolę parametrów elektrycznych w instalacji (np. zużycie energii elektrycznej) dzięki wbudowanym funkcjom pomiarowym (wyłączniki z wyzwalaczem elektronicznym). Zabezpieczenie różnicowoprądowe może być zrealizowane przy pomocy przekaźników różnicowoprądowych i przekładników prądowych.

Wyposażenie wspólne DPX³ 630-1600

Oferta DPX³ to szeroki wybór wyposażenia sterującego i sygnalizującego: napędy silnikowe frontowe, napędy obrotowe bezpośrednie i pośrednie, styki pomocnicze, wyzwalacze napięciowe i zanikowe. Dostępne są również akcesoria do blokowania, akcesoria przyłączeniowe, oprogramowanie do diagnostyki oraz podstawy montażowe z blokadą mechaniczną.

newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się