Szkolenia

Tu znajdziesz archiwum nagrań z naszych szkoleń online (webinarów)

Szkolenia

Szkolenia Legrand skierowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i zdobyciem nowych umiejętności w zakresie oferowanych rozwiązań elektrycznych i teleinformatycznych.
 
Aby uczestniczyć w szkoleniu wystarczy wybrać miasto, datę oraz tematykę szkolenia, a następnie wypełnić i wysłać formularz, który jest potwierdzeniem chęci udziału.
 
Wybierając szkolenie szczególną uwagę prosimy zwrócić na wybór „Typu szkolenia” – stacjonarne czy online. A także dokładne wprowadzanie, bądź w przypadku osób posiadających konto w Strefie Klienta, potwierdzanie danych w formularzu. Wszystkie szkolenia są bezpłatne.
 
Zapisy poprzez formularz kontaktowy na szkolenia stacjonarne przyjmujemy do godziny 15:00 poprzedniego dnia roboczego, poprzedzającego szkolenie.
 
Z uczestnikami skontaktujemy się w celu przekazania informacji o miejscu odbycia szkolenia stacjonarnego, po weryfikacji zgłoszeń. Informacja zostanie potwierdzona wiadomością SMS dzień przed szkoleniem.

 • szkolenia stacjonarne
 • szkolenia online
Filtruj szkolenia:
Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych i rozdzielnic nn - XL-Pro³ Calcul & XL-Pro³

Szkolenie będzie dotyczyło obsługi programu Legrand XL-Pro³ pozwalającego na:

• konfigurację rozdzielnic elektrycznych w zakresie rozmieszczenia w nich aparatury elektrycznej z uwzględnieniem przestrzeni na oprzewodowanie 
• rozmieszczenie szyn rozdzielczych w dostępnych konfiguracjach
• dobór obudów rozdzielnic z uwzględnieniem wielkości zastosowanych aparatów, założonej rezerwy, właściwości cieplnych i zwarciowych układu
• wykonanie schematu jednokreskowego 
• wykonanie rysunku elewacji rozdzielnicy
• wykonanie wyceny rozdzielnicy łącznie z kosztami prefabrykacji 
• wykonanie opisu montażowego 
Podczas szkolenia zaprezentujemy również nowy program do projektowania instalacji nn XL-Pro³ Calcul. Omówimy najważniejsze elementy interfejsu oraz wbudowane narzędzia pomocnicze. Zaprezentujemy również przykład projektu instalacji elektrycznej.

Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych i rozdzielnic nn - XL-Pro³ Calcul & XL-Pro³

Szkolenie będzie dotyczyło obsługi programu Legrand XL-Pro³ pozwalającego na:

• konfigurację rozdzielnic elektrycznych w zakresie rozmieszczenia w nich aparatury elektrycznej z uwzględnieniem przestrzeni na oprzewodowanie 
• rozmieszczenie szyn rozdzielczych w dostępnych konfiguracjach
• dobór obudów rozdzielnic z uwzględnieniem wielkości zastosowanych aparatów, założonej rezerwy, właściwości cieplnych i zwarciowych układu
• wykonanie schematu jednokreskowego 
• wykonanie rysunku elewacji rozdzielnicy
• wykonanie wyceny rozdzielnicy łącznie z kosztami prefabrykacji 
• wykonanie opisu montażowego 
Podczas szkolenia zaprezentujemy również nowy program do projektowania instalacji nn XL-Pro³ Calcul. Omówimy najważniejsze elementy interfejsu oraz wbudowane narzędzia pomocnicze. Zaprezentujemy również przykład projektu instalacji elektrycznej.

Zapewnienie ciągłości zasilania - układy samoczynnego przełączania zasilania ASZR i SZR - Legrand 

Podczas szkolenia przedstawione będą zagadnienia:

 • Układy Samoczynnego Załączania Rezerwy
 • Wykorzystanie systemu SZR dla zapewnienia ciągłości zasilania
 • Przykłady konfiguracji układów z wykorzystaniem zaawansowanych sterowników SZR
Zapewnienie ciągłości zasilania - układy samoczynnego przełączania zasilania ASZR i SZR - Legrand 

Podczas szkolenia przedstawione będą zagadnienia:

 • Układy Samoczynnego Załączania Rezerwy
 • Wykorzystanie systemu SZR dla zapewnienia ciągłości zasilania
 • Przykłady konfiguracji układów z wykorzystaniem zaawansowanych sterowników SZR
Nowoczesne rozwiązania w zakresie prowadzenia instalacji elektrycznych z wykorzystaniem rozdzielnic Practibox S / RWN-M oraz osprzętu instalacyjnego Niloe Step

Szkolenie dotyczyło będzie stosowania w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym i wielorodzinnym rozdzielnic mieszkaniowych Practibox S / RWN-M oraz osprzętu instalacyjnego Niloe Step. Nowoczesna konstrukcja, zoptymalizowany proces produkcji, zalety i korzyści  przemawiające za stosowaniem przez Projektantów, Instalatorów rozdzielnic Practibox S / RWN-M oraz osprzętu instalacyjnego Niloe Step.

Nowoczesne rozwiązania w zakresie prowadzenia instalacji elektrycznych z wykorzystaniem rozdzielnic Practibox S / RWN-M oraz osprzętu instalacyjnego Niloe Step

Szkolenie dotyczyło będzie stosowania w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym i wielorodzinnym rozdzielnic mieszkaniowych Practibox S / RWN-M oraz osprzętu instalacyjnego Niloe Step. Nowoczesna konstrukcja, zoptymalizowany proces produkcji, zalety i korzyści  przemawiające za stosowaniem przez Projektantów, Instalatorów rozdzielnic Practibox S / RWN-M oraz osprzętu instalacyjnego Niloe Step.

Prowadzenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Szkolenie będzie dotyczyło oferty służącej prowadzeniu okablowania do miejsca pracy / miejsca instalacji urządzeń końcowych, z uwzględnieniem:

 • kanałów kablowych, również z możliwością instalacji w nich osprzętu
 • listew kablowych, również z możliwością instalacji przy nich osprzętu
 • puszek podłogowych do wyposażenia w osprzęt
 • kolumn i minikolumn, również z możliwością instalacji w nich osprzętu
 • koryt siatkowych
 • rur instalacyjnych
Prowadzenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Szkolenie będzie dotyczyło oferty służącej prowadzeniu okablowania do miejsca pracy / miejsca instalacji urządzeń końcowych, z uwzględnieniem:

 • kanałów kablowych, również z możliwością instalacji w nich osprzętu
 • listew kablowych, również z możliwością instalacji przy nich osprzętu
 • puszek podłogowych do wyposażenia w osprzęt
 • kolumn i minikolumn, również z możliwością instalacji w nich osprzętu
 • koryt siatkowych
 • rur instalacyjnych
System okablowania strukturalnego LCS³

Poniżej zagadnienia, które będą przedstawiane na szkoleniu:

 • Definicja okablowania - normy
 • Okablowanie miedziane LCS³
 • Okablowanie światłowodowe LCS³
 • Prezentacja produktów
Automatyka domowa "Legrand Netatmo"

Na szkoleniu zaprezentujemy system automatyki budynkowej Legrand Netatmo, a w szczególności:

 • zakres funkcjonalny systemu: sterowanie oświetleniem, roletami, termoregulacją, monitorowanie zużycia mediów
 • możliwość jednoczesnego sterowania wieloma funkcjami poprzez tworzenie scenariuszy
 • różnorodność linii wzorniczych osprzętu Legrand Netatmo
Prowadzenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Szkolenie będzie dotyczyło oferty służącej prowadzeniu okablowania do miejsca pracy / miejsca instalacji urządzeń końcowych, z uwzględnieniem:

 • kanałów kablowych, również z możliwością instalacji w nich osprzętu
 • listew kablowych, również z możliwością instalacji przy nich osprzętu
 • puszek podłogowych do wyposażenia w osprzęt
 • kolumn i minikolumn, również z możliwością instalacji w nich osprzętu
 • koryt siatkowych
 • rur instalacyjnych
Systemy domofonowe i wideodomofonowe Bticino

Szkolenie będzie dotyczyło oferty systemów domofonowych i wideodomofonowych z uwzględnieniem:

 • możliwości systemów
 • założeń projektowych
 • sposobów prowadzenia instalacji
 • charakterystyki poszczególnych elementów systemu
 • sposobów i możliwości integracji instalacji domofonowej z innymi instalacjami
 • projektowania i wyceny instalacji domofonowych przy użyciu dedykowanego oprogramowania YouDiagram
Systemy domofonowe i wideodomofonowe Bticino

Szkolenie będzie dotyczyło oferty systemów domofonowych i wideodomofonowych z uwzględnieniem:

 • możliwości systemów
 • założeń projektowych
 • sposobów prowadzenia instalacji
 • charakterystyki poszczególnych elementów systemu
 • sposobów i możliwości integracji instalacji domofonowej z innymi instalacjami
 • projektowania i wyceny instalacji domofonowych przy użyciu dedykowanego oprogramowania YouDiagram
Automatyka domowa "Legrand Netatmo"

Na szkoleniu zaprezentujemy system automatyki budynkowej Legrand Netatmo, a w szczególności:

 • zakres funkcjonalny systemu: sterowanie oświetleniem, roletami, termoregulacją, monitorowanie zużycia mediów
 • możliwość jednoczesnego sterowania wieloma funkcjami poprzez tworzenie scenariuszy
 • różnorodność linii wzorniczych osprzętu Legrand Netatmo
EMDX³ & EMSCX³ - Uniwersalne urządzenia pomiarowe i systemy zarządzania energią elektryczną

Szkolenie dotyczyło będzie zastosowania systemów monitoringu i zarządzania energią  EMDX³ & EMSCX³. 
Systemy umożliwiają optymalne zarządzanie i wykorzystywanie zapotrzebowanej energii, gwarantując pełen nadzór nad wszystkimi procesami, prowadząc do poprawy efektywności energetycznej i zapewnienia ciągłości zasilania obiektów.

System okablowania strukturalnego LCS³

Poniżej zagadnienia, które będą przedstawiane na szkoleniu:
 

 • Definicja okablowania - normy
 • Okablowanie miedziane LCS³
 • Okablowanie światłowodowe LCS³
 • Prezentacja produktów
EMDX³ & EMSCX³ - Uniwersalne urządzenia pomiarowe i systemy zarządzania energią elektryczną

Szkolenie dotyczyło będzie zastosowania systemów monitoringu i zarządzania energią  EMDX³  & EMSCX³. 
Systemy umożliwiają optymalne zarządzanie i wykorzystywanie zapotrzebowanej energii, gwarantując pełen nadzór nad wszystkimi procesami, prowadząc do poprawy efektywności energetycznej i zapewnienia ciągłości zasilania obiektów.

Systemy domofonowe i wideodomofonowe Bticino

Szkolenie będzie dotyczyło oferty systemów domofonowych i wideodomofonowych z uwzględnieniem:

 • możliwości systemów
 • założeń projektowych
 • sposobów prowadzenia instalacji
 • charakterystyki poszczególnych elementów systemu
 • sposobów i możliwości integracji instalacji domofonowej z innymi instalacjami
 • projektowania i wyceny instalacji domofonowych przy użyciu dedykowanego oprogramowania YouDiagram
Systemy domofonowe i wideodomofonowe Bticino

Szkolenie będzie dotyczyło oferty systemów domofonowych i wideodomofonowych z uwzględnieniem:

 • możliwości systemów
 • założeń projektowych
 • sposobów prowadzenia instalacji
 • charakterystyki poszczególnych elementów systemu
 • sposobów i możliwości integracji instalacji domofonowej z innymi instalacjami
 • projektowania i wyceny instalacji domofonowych przy użyciu dedykowanego oprogramowania YouDiagram
EMS CX³ - system zarządzania energią

Poniżej zagadnienia, które będą przedstawiane na szkoleniu:

 • Czym jest system zarządzania energią?
 • Efektywność Energetyczna w budynkach
 • Pomiar i sygnalizacja stanu pracy instalacji - widzę i wiem
 • Sterowanie lokalne lub zdalne - mogę działać
 • Budowa i konfiguracja systemu w kilku krokach
 • Praktyczne przykłady zastosowania
EMS CX³ - system zarządzania energią

Poniżej zagadnienia, które będą przedstawiane na szkoleniu:

 • Czym jest system zarządzania energią?
 • Efektywność Energetyczna w budynkach
 • Pomiar i sygnalizacja stanu pracy instalacji - widzę i wiem
 • Sterowanie lokalne lub zdalne - mogę działać
 • Budowa i konfiguracja systemu w kilku krokach
 • Praktyczne przykłady zastosowania
System bezprzewodowej automatyki domowej - Legrand i Netatmo

Poniżej zagadnienia, które będą przedstawiane na szkoleniu:

 • Architektura i zalecenia instalacyjne
 • Elementy systemu
 • Tworzenie systemu
 • Praktyczne przykłady
Elementy automatyki bezprzewodowej - Legrand i Netatmo

Poniżej zagadnienia, które będą przedstawiane na szkoleniu:

 • Architektura i zalecenia instalacyjne
 • Elementy systemu
 • Tworzenie systemu
 • Praktyczne przykłady
Systemy domofonowe i wideodomofonowe Bticino

Szkolenie będzie dotyczyło oferty systemów domofonowych i wideodomofonowych z uwzględnieniem:

 • możliwości systemów
 • założeń projektowych
 • sposobów prowadzenia instalacji
 • charakterystyki poszczególnych elementów systemu
 • sposobów i możliwości integracji instalacji domofonowej z innymi instalacjami
 • projektowania i wyceny instalacji domofonowych przy użyciu dedykowanego oprogramowania YouDiagram
Okablowanie strukturalne LCS³

Zagadnienia jakie będą prezentowane podczas szkolenia:

 • Definicja okablowania - normy
 • Okablowanie miedziane LCS³
 • Okablowanie światłowodowe LCS³
 • Prezentacja produktów
Elementy automatyki bezprzewodowej - Legrand i Netatmo

Poniżej zagadnienia, które będą przedstawiane na szkoleniu:

 • Architektura i zalecenia instalacyjne
 • Elementy systemu
 • Tworzenie systemu
 • Praktyczne przykłady
Okablowanie strukturalne LCS³

Zagadnienia jakie będą prezentowane podczas szkolenia:

 • Definicja okablowania - normy
 • Okablowanie miedziane LCS³
 • Okablowanie światłowodowe LCS³
 • Prezentacja produktów
System bezprzewodowej automatyki domowej - Legrand i Netatmo

Poniżej zagadnienia, które będą przedstawiane na szkoleniu:

 • Architektura i zalecenia instalacyjne
 • Elementy systemu
 • Tworzenie systemu
 • Praktyczne przykłady
System bezprzewodowej automatyki domowej - Legrand i Netatmo

Na szkoleniu zaprezentujemy system automatyki domowej Legrand i Netatmo, a w szczególności:

 • zakres funkcjonalny systemu: sterowanie oświetleniem, roletami, gniazdami wtyczkowymi, termoregulacją, systemem alarmowym; monitorowanie zużycia energii elektrycznej, temperatury, jakości powietrza, opadów;  współpraca z systemem wideo-domofonowym,
 • możliwość jednoczesnego sterowania wieloma funkcjami poprzez tworzenie scenariuszy
 • różnorodność linii wzorniczych osprzętu Legrand i Bticino w połączeniu z funkcjonalnością automatyki
EMS CX³ - system zarządzania energią

Poniżej zagadnienia, które będą przedstawiane na szkoleniu:

 • Czym jest system zarządzania energią?
 • Efektywność Energetyczna w budynkach
 • Pomiar i sygnalizacja stanu pracy instalacji - widzę i wiem
 • Sterowanie lokalne lub zdalne - mogę działać
 • Budowa i konfiguracja systemu w kilku krokach
 • Praktyczne przykłady zastosowania
System bezprzewodowej automatyki domowej - Legrand i Netatmo

Na szkoleniu zaprezentujemy system automatyki domowej Legrand i Netatmo, a w szczególności:

 • zakres funkcjonalny systemu: sterowanie oświetleniem, roletami, gniazdami wtyczkowymi, termoregulacją, systemem alarmowym; monitorowanie zużycia energii elektrycznej, temperatury, jakości powietrza, opadów;  współpraca z systemem wideo-domofonowym,
 • możliwość jednoczesnego sterowania wieloma funkcjami poprzez tworzenie scenariuszy
 • różnorodność linii wzorniczych osprzętu Legrand i Bticino w połączeniu z funkcjonalnością automatyki
Systemy domofonowe i wideodomofonowe Bticino / Sfera New / C300 Smart Wi-Fi / Linia 3000 / C100 Wi-Fi

Szkolenie będzie dotyczyło oferty systemów domofonowych i wideodomofonowych z uwzględnieniem:

 • możliwości systemów 
 • założeń projektowych
 • sposobów prowadzenia instalacji
 • charakterystyki poszczególnych elementów systemu 
 • sposobów i możliwości integracji instalacji domofonowej z innymi instalacjami
 • projektowania i wyceny instalacji domofonowych przy użyciu dedykowanego oprogramowania YouDiagram
Systemy domofonowe i wideodomofonowe Bticino

Szkolenie będzie dotyczyło oferty systemów domofonowych i wideodomofonowych z uwzględnieniem:

 • możliwości systemów
 • założeń projektowych
 • sposobów prowadzenia instalacji
 • charakterystyki poszczególnych elementów systemu
 • sposobów i możliwości integracji instalacji domofonowej z innymi instalacjami
 • projektowania i wyceny instalacji domofonowych przy użyciu dedykowanego oprogramowania YouDiagram
System bezprzewodowej automatyki domowej - Legrand i Netatmo

Na szkoleniu zaprezentujemy system automatyki domowej Legrand i Netatmo, a w szczególności:

 • zakres funkcjonalny systemu: sterowanie oświetleniem, roletami, gniazdami wtyczkowymi, termoregulacją, systemem alarmowym; monitorowanie zużycia energii elektrycznej, temperatury, jakości powietrza, opadów;  współpraca z systemem wideo-domofonowym,
 • możliwość jednoczesnego sterowania wieloma funkcjami poprzez tworzenie scenariuszy
 • różnorodność linii wzorniczych osprzętu Legrand i Bticino w połączeniu z funkcjonalnością automatyki
Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych i rozdzielnic nn - XL-Pro³ Calcul & XL-Pro³

Szkolenie będzie dotyczyło obsługi programu Legrand XL-Pro³ pozwalającego na:

 • konfigurację rozdzielnic elektrycznych w zakresie rozmieszczenia w nich aparatury elektrycznej z uwzględnieniem przestrzeni na oprzewodowanie
 • rozmieszczenie szyn rozdzielczych w dostępnych konfiguracjach
 • dobór obudów rozdzielnic z uwzględnieniem wielkości zastosowanych aparatów, założonej rezerwy, właściwości cieplnych i zwarciowych układu
 • wykonanie schematu jednokreskowego
 • wykonanie rysunku elewacji rozdzielnicy
 • wykonanie wyceny rozdzielnicy łącznie z kosztami prefabrykacji
 • wykonanie opisu montażowego

Podczas szkolenia zaprezentujemy również nowy program do projektowania instalacji nn XL-Pro³ Calcul. Omówimy najważniejsze elementy interfejsu oraz wbudowane narzędzia pomocnicze. Zaprezentujemy również przykład projektu instalacji elektrycznej.

EMS CX³ - system zarządzania energią

Poniżej zagadnienia, które będą przedstawiane na szkoleniu:

 • Czym jest system zarządzania energią?
 • Efektywność Energetyczna w budynkach
 • Pomiar i sygnalizacja stanu pracy instalacji - widzę i wiem
 • Sterowanie lokalne lub zdalne - mogę działać
 • Budowa i konfiguracja systemu w kilku krokach
 • Praktyczne przykłady zastosowania
Systemy domofonowe i wideodomofonowe Bticino / Sfera New / C300 Smart Wi-Fi / Linia 3000 / C100 Wi-Fi

Szkolenie będzie dotyczyło oferty systemów domofonowych i wideodomofonowych z uwzględnieniem:

 • możliwości systemów 
 • założeń projektowych
 • sposobów prowadzenia instalacji
 • charakterystyki poszczególnych elementów systemu 
 • sposobów i możliwości integracji instalacji domofonowej z innymi instalacjami
 • projektowania i wyceny instalacji domofonowych przy użyciu dedykowanego oprogramowania YouDiagram
Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych i rozdzielnic nn - XL-Pro³ Calcul & XL-Pro³

Szkolenie będzie dotyczyło obsługi programu Legrand XL-Pro³ pozwalającego na:

 • konfigurację rozdzielnic elektrycznych w zakresie rozmieszczenia w nich aparatury elektrycznej z uwzględnieniem przestrzeni na oprzewodowanie
 • rozmieszczenie szyn rozdzielczych w dostępnych konfiguracjach
 • dobór obudów rozdzielnic z uwzględnieniem wielkości zastosowanych aparatów, założonej rezerwy, właściwości cieplnych i zwarciowych układu
 • wykonanie schematu jednokreskowego
 • wykonanie rysunku elewacji rozdzielnicy
 • wykonanie wyceny rozdzielnicy łącznie z kosztami prefabrykacji
 • wykonanie opisu montażowego

Podczas szkolenia zaprezentujemy również nowy program do projektowania instalacji nn XL-Pro³ Calcul. Omówimy najważniejsze elementy interfejsu oraz wbudowane narzędzia pomocnicze. Zaprezentujemy również przykład projektu instalacji elektrycznej.

Systemy domofonowe i wideodomofonowe Bticino

Szkolenie będzie dotyczyło oferty systemów domofonowych i wideodomofonowych z uwzględnieniem:

 • możliwości systemów
 • założeń projektowych
 • sposobów prowadzenia instalacji
 • charakterystyki poszczególnych elementów systemu
 • sposobów i możliwości integracji instalacji domofonowej z innymi instalacjami
 • projektowania i wyceny instalacji domofonowych przy użyciu dedykowanego oprogramowania YouDiagram
Rozwiązania dotyczące zasilania awaryjnego - Zasilacze UPS

Szkolenie będzie prezentacją oferty zasilaczy awaryjnych UPS marki Legrand, a w szczególności:

 • zasilaczy jednofazowych typu Line Interactive stojących, oraz montowanych w szafach 19"
 • zasilaczy jednofazowych z podwójną konwersją stojących, oraz montowanych w szafach 19"
 • modułowych zasilaczy jednofazowych z podwójną konwersją stojących, oraz montowanych w szafach 19"
 • zasilaczy trójfazowych konwencjonalnych z podwójną konwersją
 • zasilaczy trójfazowych modułowych z podwójną konwersją
 • możliwości łączenia zasilaczy w grupy
 • możliwości komunikacji z zasilaczami
Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych i rozdzielnic nn - XL-Pro³ Calcul & XL-Pro³

Szkolenie będzie dotyczyło obsługi programu Legrand XL-Pro³ pozwalającego na:

 • konfigurację rozdzielnic elektrycznych w zakresie rozmieszczenia w nich aparatury elektrycznej z uwzględnieniem przestrzeni na oprzewodowanie
 • rozmieszczenie szyn rozdzielczych w dostępnych konfiguracjach
 • dobór obudów rozdzielnic z uwzględnieniem wielkości zastosowanych aparatów, założonej rezerwy, właściwości cieplnych i zwarciowych układu
 • wykonanie schematu jednokreskowego
 • wykonanie rysunku elewacji rozdzielnicy
 • wykonanie wyceny rozdzielnicy łącznie z kosztami prefabrykacji
 • wykonanie opisu montażowego

Podczas szkolenia zaprezentujemy również nowy program do projektowania instalacji nn XL-Pro³ Calcul. Omówimy najważniejsze elementy interfejsu oraz wbudowane narzędzia pomocnicze. Zaprezentujemy również przykład projektu instalacji elektrycznej.

Rozwiązania dotyczące zasilania awaryjnego - Zasilacze UPS

Szkolenie będzie prezentacją oferty zasilaczy awaryjnych UPS marki Legrand, a w szczególności:

 • zasilaczy jednofazowych typu Line Interactive stojących, oraz montowanych w szafach 19"
 • zasilaczy jednofazowych z podwójną konwersją stojących, oraz montowanych w szafach 19"
 • modułowych zasilaczy jednofazowych z podwójną konwersją stojących, oraz montowanych w szafach 19"
 • zasilaczy trójfazowych konwencjonalnych z podwójną konwersją
 • zasilaczy trójfazowych modułowych z podwójną konwersją
 • możliwości łączenia zasilaczy w grupy
 • możliwości komunikacji z zasilaczami
Zagrożenia pożarowe pochodzenia elektrycznego oraz aparatura zabezpieczająca - detektory zwarć łukowych (AFDD) DX³ STOP ARC

Szkolenie dotyczyło będzie stosowania w budownictwie detektorów zwarć łukowych jako elementów instalacji elektrycznej mających na celu zapobieganie powstawaniu pożarów. Szkolenie skierowane jest w szczególności dla Projektantów instalacji elektrycznych oraz Instalatorów. Szkolenie pozwoli na zapoznanie się z nowymi wymaganiami normy instalacyjnej PN-HD 60364-4-42 oraz nowym rozwiązaniem technicznym, jakim jest detektor zwarć łukowych – AFDD

Rozwiązania dotyczące zasilania awaryjnego - Zasilacze UPS

Szkolenie będzie prezentacją oferty zasilaczy awaryjnych UPS marki Legrand, a w szczególności:

 • zasilaczy jednofazowych typu Line Interactive stojących, oraz montowanych w szafach 19"
 • zasilaczy jednofazowych z podwójną konwersją stojących, oraz montowanych w szafach 19"
 • modułowych zasilaczy jednofazowych z podwójną konwersją stojących, oraz montowanych w szafach 19"
 • zasilaczy trójfazowych konwencjonalnych z podwójną konwersją
 • zasilaczy trójfazowych modułowych z podwójną konwersją
 • możliwości łączenia zasilaczy w grupy
 • możliwości komunikacji z zasilaczami
EMS CX³ - system zarządzania energią

Poniżej zagadnienia, które będą przedstawiane na szkoleniu:

 • Czym jest system zarządzania energią?
 • Efektywność Energetyczna w budynkach
 • Pomiar i sygnalizacja stanu pracy instalacji - widzę i wiem
 • Sterowanie lokalne lub zdalne - mogę działać
 • Budowa i konfiguracja systemu w kilku krokach
 • Praktyczne przykłady zastosowania
System bezprzewodowej automatyki domowej - Legrand i Netatmo

Na szkoleniu zaprezentujemy system automatyki budynkowej Legrand Netatmo, a w szczególności:

 • zakres funkcjonalny systemu: sterowanie oświetleniem, roletami, termoregulacją, monitorowanie zużycia mediów
 • możliwość jednoczesnego sterowania wieloma funkcjami poprzez tworzenie scenariuszy
 • różnorodność linii wzorniczych osprzętu Legrand Netatmo
Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych i rozdzielnic nn - XL-Pro³ Calcul & XL-Pro³

Szkolenie będzie dotyczyło obsługi programu Legrand XL-Pro³ pozwalającego na:

 • konfigurację rozdzielnic elektrycznych w zakresie rozmieszczenia w nich aparatury elektrycznej z uwzględnieniem przestrzeni na oprzewodowanie
 • rozmieszczenie szyn rozdzielczych w dostępnych konfiguracjach
 • dobór obudów rozdzielnic z uwzględnieniem wielkości zastosowanych aparatów, założonej rezerwy, właściwości cieplnych i zwarciowych układu
 • wykonanie schematu jednokreskowego
 • wykonanie rysunku elewacji rozdzielnicy
 • wykonanie wyceny rozdzielnicy łącznie z kosztami prefabrykacji
 • wykonanie opisu montażowego

Podczas szkolenia zaprezentujemy również nowy program do projektowania instalacji nn XL-Pro³ Calcul. Omówimy najważniejsze elementy interfejsu oraz wbudowane narzędzia pomocnicze. Zaprezentujemy również przykład projektu instalacji elektrycznej.

Zagrożenia pożarowe pochodzenia elektryczne oraz aparatura zabezpieczająca - detektory zwarć łukowych (AFDD) DX³ STOP ARC

Szkolenie dotyczyło będzie stosowania w budownictwie detektorów zwarć łukowych jako elementów instalacji elektrycznej mających na celu zapobieganie powstawaniu pożarów. Szkolenie skierowane jest w szczególności dla Projektantów instalacji elektrycznych oraz Instalatorów. Szkolenie pozwoli na zapoznanie się z nowymi wymaganiami normy instalacyjnej PN-HD 60364-4-42 oraz nowym rozwiązaniem technicznym, jakim jest detektor zwarć łukowych – AFDD

System bezprzewodowej automatyki domowej - Legrand i Netatmo

Na szkoleniu zaprezentujemy system automatyki budynkowej Legrand Netatmo, a w szczególności:

 • zakres funkcjonalny systemu: sterowanie oświetleniem, roletami, termoregulacją, monitorowanie zużycia mediów
 • możliwość jednoczesnego sterowania wieloma funkcjami poprzez tworzenie scenariuszy
 • różnorodność linii wzorniczych osprzętu Legrand Netatmo
EMS CX³ - system zarządzania energią

Poniżej zagadnienia, które będą przedstawiane na szkoleniu:

 • Czym jest system zarządzania energią?
 • Efektywność Energetyczna w budynkach
 • Pomiar i sygnalizacja stanu pracy instalacji - widzę i wiem
 • Sterowanie lokalne lub zdalne - mogę działać
 • Budowa i konfiguracja systemu w kilku krokach
 • Praktyczne przykłady zastosowania
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się