Dyrektywa WEEE

Dyrektywa 2012/19/UE Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zobowiązuje producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego do zorganizowania zbiórki i recyklingu wszystkich zużytych urządzeń, które zostały wprowadzone na rynek polski. Od 2006 roku Legrand Polska współpracuje z profesjonalną organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która prowadzi działalność, m.in. w zakresie zbiórki i zagospodarowania WEEE. dyrektywa weee

„Otwarty zakres stosowania” WEEE obowiązujący od 15.08.2018

dyrektywa weeeOd 15.08.2018 każdy sprzęt spełniający definicję EEE* jest objęty zakresem stosowania Dyrektywy, a związane z nią obowiązki odnoszą się do producenta, który jest zdefiniowany jako organizacja wprowadzająca produkty do obrotu.

Produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci podlegają przepisom dyrektywy WEEE. Stare produkty tego samego rodzaju są również objęte dyrektywą.

Symbol ten oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne.

Wyrób może zawierać substancje niebezpieczne, których niewłaściwa likwidacja może wywrzeć negatywne skutki na ludzkie zdrowie i środowisko.

Po zakończeniu cyklu życia zużyty sprzęt należy przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki, zwrócić do dystrybutora w chwili zakupu nowego lub skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu WEEE.

Umieszczanie zużytego EEE łącznie z innymi odpadami podlega karze grzywny.

Numery i nazwy grup sprzętu

  1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury
  2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2
  3. Lampy
  4. Sprzęt wielkogabarytowy (którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm)
  5. Sprzęt małogabarytowy (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm)
  6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm.
  7. Panele fotowoltaiczne

* Sprzęt elektryczny i elektroniczny - urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które jest zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.


newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się