Polityka Compliance w organizacji

Etyczne zachowanie, ukierunkowanie na klienta, rozwój zasobów oraz innowacyjność to wartości, które charakteryzują filozofię zarządzania Grupy Legrand. Przekazujemy te wartości wewnętrznie poprzez nasze zasady zarządzania i zewnętrznie poprzez relacje z naszymi partnerami.

polityka compliancePrzestrzeganie zasad etycznego postępowania w biznesie jest jedną z zasad społecznej odpowiedzialności Legrand (CSR). Grupa przywiązuje wielką wagę do zapobiegania korupcji i oszustwom. Przywiązujemy dużą wagę do uczciwego handlu. Zasady te dotyczą również konfliktu interesów, przestrzegania przepisów dotyczących embarga, prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. We wszystkich tych obszarach Legrand zobowiązuje się na bieżąco do podnoszenia świadomości swoich zespołów, szkolenia ich i monitorowania zgodności działania z programem Compliance Grupy.

Legrand ustanowił procedurę, która pozwala ostrzegać Grupę o wszelkich nielegalnych, nieetycznych, niebezpiecznych lub innych zachowaniach, które są sprzeczne z interesem publicznym, osób fizycznych lub przedsiębiorstw.

Grupa wdrożyła system ostrzegania w przypadku problemów związanych z rachunkowością i / lub sprawami finansowymi, korupcją, prawem uczciwej konkurencji, poważnymi szkodami dla środowiska lub bezpieczeństwa ludzi, nieetycznymi zachowaniami (dyskryminacja i nękanie ), ochrony danych lub konfliktu interesów.

System dostępny jest dla wszystkich (strony trzecie i pracownicy Grupy) pod ogólnym adresem e-mail: ethics.legrand@legrandelectric.com.

Informacje otrzymywane pod tym adresem są ściśle poufne.


newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się