Warunki użytkowania

Firma Legrand Polska dziękuje za zainteresowanie okazane naszym produktom i odwiedzenie strony internetowej www.legrand.pl.

 

Będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści serwisu, kierując swoje uwagi i/lub zapytania na adres: info@legrand.com.pl.

 

Wszelkie informacje, sugestie, pomysły przekazywane firmie Legrand Polska będą traktowane jako nie poufne i niezastrzeżone.

 

Wysyłając informacje lub materiały tym samym przekazuje się firmie Legrand Polska prawo swobodnego dysponowania nimi, ich reprodukcji, pokazywania, wdrażania, modyfikacji, przekazywania i dystrybucji oraz wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie przez Legrand Polska wszelkich nadesłanych, w jakimkolwiek celu, pomysłów, idei, wiedzy lub technik.

 

Właściciel serwisu:

 

Serwis www.legrand.pl należy do:

 

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
Polska

 

tel.: (+48 74) 816 23 00
fax: (+48 74) 815 21 49

 

NIP 887-000-02-06
Nr KRS 0000142835
Sąd Rejonowy we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 16 412 250 zł

 

Prawa autorskie:

 

Zawartość naszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi.

 

Informacje podane na naszej stronie internetowej (teksty, ilustracje, filmy, dźwięki) nie mogą być reprodukowane, przenoszone i rozprowadzane bez uprzedniej pisemnej zgody Legrand Polska. Wszelkie modyfikacje zawartości strony internetowej są zabronione.

 

Niektóre fragmenty naszej strony internetowej zawierają ilustracje, które chronione są prawami autorskimi należącymi do ich dostarczycieli.

 

Znaki handlowe:

 

Jeżeli nie zostanie to zaznaczone w inny sposób, znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy są zastrzeżonymi znakami handlowymi, należącymi do Legrand lub firm z Grupy Legrand.

Ochrona danych osobowych:

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Legrand Polska sp. z o.o. Informacje znajdują się na naszej stronie internetowej http://legrand.pl/obowiazek-informacyjny poświęconej ochronie prywatności.

 

Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności:

 

Informacje zawarte na stronach serwisu www.legrand.pl nie są wyczerpujące i mogą się okazać niedokładne lub nieaktualne pomimo naszych starań. Biorąc powyższe pod uwagę Legrand Polska nie ponosi odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z niedokładności lub nieścisłości co do informacji zawartych w serwisie.

 

Zawartość serwisu jest jedynie ogólną prezentacją naszej firmy i produktów, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoba korzystająca z informacji zawartych na naszych stronach i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko.

 

W żadnym przypadku firma Legrand Polska nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie, pośrednie, specyficzne lub inne straty wynikające z korzystania z serwisu lub jakiejkolwiek łączącej się z nim strony internetowej, włączając w to wszelkie utracone zyski, kontrakty, uszkodzenia programów komputerowych oraz innych danych zawartych w systemie obróbki danych lub innym ich nośniku, nawet w przypadku przekazania Legrand Polska wyraźnej informacji o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępności i możliwości zamówienia produktów, usług itp. należy skontaktować się z regionalnym biurem handlowym.

 

Legrand nie gwarantuje ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadną inną stronę internetową, do której jest dostęp z serwisu www.legrand.pl Tego typu połączenia służą jedynie wygodzie Użytkownika, co nie oznacza, że firma Legrand Polska ponosi lub przyjmuje odpowiedzialność za ich zawartość lub wykorzystanie. Ponadto podejmowanie niezbędnych środków ostrożności i zabezpieczenie się przed możliwością występowania wirusów komputerowych i wszelkiego rodzaju innych pułapek o charakterze destrukcyjnym, należy do odwiedzającego serwis.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook