Archimod

ARCHIMOD jest zasilaczem UPS o modułowej i skalowalnej konstrukcji o mocach od 20 do 120 kVA, umieszczonym w szafie rack 19”. UPS składa się ze standardowych i zmontowanych elementów, pozwalających na uproszczenie i przyspieszenie procesu projektowania i montażu w obiektach w których zostanie zastosowany.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Moduły bateryjne
UPS może zawierać od 3 do 36 modułów bateryjnych. Każdy moduł jest przystosowany do wymiany plug-in bez wyłączania UPS.
Moduł mocy
Jednofazowy moduł o mocy 6,7 kVA, został zaprojektowany w taki sposób, aby mogła go wymienić jedna osoba bez przerw w pracy zasilacza UPS.
Moduł sterowania mocy
Moduł o mocy od 20 kVA zawiera logikę sterowania i programowalny wyświetlacz. Może zostać wyposażony w 3 moduły mocy lub 3 dodatkowe moduły ładowania baterii. Całość może zostać połączona równolegle z innymi modułami mocy.
Moduł rozszerzenia mocy
Moduł rozszerzania mocy nie zawiera własnej logiki sterowania dlatego musi być połączony z modułem sterowania. Moc można zwiększyć z 20 do 40 kVA, możliwa jest również redundancja w układzie jednofazowym.
Moduł rozdziału mocy
Moduł rozdziału mocy zawiera gniazda i wtyki do połączeń z dodatkowymi szafami oraz wyłączniki dzięki którym można stworzyć awaryjny bypass.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook