Rozdzielnice Nedbox RX

Rozdzielnice Nedbox RX to oferta dedykowana dla budownictwa deweloperskiego. Dzięki funkcjom ułatwiającym montaż i oprzewodowanie aparatury elektrycznej (demontowane wsporniki listew zaciskowych, demontowane uchwyty wsporników TH 35, liczne osłabienia na tylnej ścianie, górze i spodzie obudowy, duża pojemność) zapewniają szybką i ekonomiczną instalację. W ofercie znajdują się wykonania:
  • 1 x 12 modułów,
  • 1 x 16 modułów,
  • 1 x 22 moduły,

z uchylnymi drzwiami w kolorze białym lub przezroczystymi.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook