Ręczne przełączniki źródeł zasilania DCX-M

Ręczne przełączniki źródeł zasilania DCX-M spełniają wymaganiami normy PN-EN 60947-3 i są przeznaczone do stosowania w instalacjach niskonapięciowych w budownictwie komercyjnym i przemysłowym. Gama przełączników DCX-M obejmuje wykonania na prądy znamionowe od 40 A do 1600 A w 6 wielkościach wymiarowych. Aparaty są dostępne w wykonaniach trój– i czterobiegunowych i przystosowane są do montażu w szafach XL³ 800 oraz XL³ 4000 na podstawie montażowej.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Ręczne przełączniki źródeł zasilania DCX-M
Ręczne przełączniki źródeł zasilania DCX-M spełniają wymaganiami normy PN-EN 60947-3 i są przeznaczone do stosowania w instalacjach niskonapięciowych w budownictwie komercyjnym i przemysłowym. Gama przełączników DCX-M obejmuje wykonania na prądy znamionowe od 40 A do 1600 A w 6 wielkościach wymiarowych. Aparaty są dostępne w wykonaniach trój– i czterobiegunowych i przystosowane są do montażu w szafach XL3 800 oraz XL3 4000 na podstawie montażowej.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook