Trasy kablowe, pokrywy, przegrody

Trasy siatkowe zostały zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby uzyskać maksymalną wytrzymałość mechaniczną. Doskonałą odporność na korozję zapewniają różne rodzaje powłok. Umożliwia to montaż produktów Cablofil w różnych, nawet bardzo wymagających środowiskach, czego przykładem może być zastosowanie ich w kopalni soli Wieliczka. Otwarta budowa pozwala na montaż tras siatkowych w otoczeniu wymagającym utrzymania higienicznych warunków.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook