Pozostałe akcesoria

Ofertę Cablofil uzupełniają produkty skracające czas wykonania instalacji. Szybką i bezpieczną instalację zapewnia Fassroller, czyli zestaw specjalnych rolek montowanych na łukach w celu usprawnienia przeciągania kabli. Dostępne są również specjalne ręczne oraz elektryczne nożyce do cięcia koryt, użycie których eliminuje ryzyko uszkodzenia powłoki antykorozyjnej.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook