Bloki zasilające

Bloki zasilające, zwane również PDU (Power Distribution Unit) służą do dystrybucji zasilania w szafach teleinformatycznych i serwerowych. Występują w dwóch wielkościach. Zero-U w wersji jednofazowej i trójfazowej, przeznaczone do montażu pionowego, oraz 1-U do montażu w szafach 19” i 10”. Bloki 1-U mogą być instalowane zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej. Bloki zasilające dostępne są z gniazdami 2P+Z oraz C13 i C19 a także wykonania z amperomierzem, ogranicznikiem przepięć lub zabezpieczeniem różnicowoprądowym. Bloki z gniazdami C13 i C19 wyposażone są w system blokady wtyczki zapobiegający przypadkowemu rozłączeniu.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook