Panele kompensacyjne Alpimatic

Gotowe, okablowane fabrycznie zestawy do montażu w szafach, przeznaczone są do budowy systemów automatycznej kompensacji mocy biernej. Moc znamionowa wynosi od 12,5 do 75 kVAr. Elementy składowe paneli:
  • 1 kondensator Alpivar²,
  • 1 stycznik przeznaczony do łączenia w obwodach o charakterze pojemnościowym,
  • 1 podstawa bezpiecznikowa wyposażona we wkładki topikowe,
  • 1 zestaw miedzianych, modułowych szyn zbiorczych z zaciskami przyłączeniowymi do połączenia równoległego kilku paneli kompensacyjnych.
Panele w wersji z dławikami ochronnymi są dodatkowo wyposażone w jeden dławik ochronny z zabezpieczeniem termicznym.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook