Wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 DX³

Wyłączniki P 310 łączą w sobie funkcje wyłącznika różnicowoprądowego z wyłącznikiem nadprądowym dzięki czemu zapewniają zarówno ochronę przeciwporażeniową jak i ochronę przed skutkami zwarć i przeciążeń. Integracja dwóch funkcji w jednym urządzeniu pozwala lepiej zagospodarować miejsce dostępne w rozdzielnicy. Wszystkie wyłączniki P 310 serii DX³ wyposażone zostały w przycisk obwodu testowego służący do sprawdzania poprawności działania wyłącznika. Aparaty serii DX³ współpracują z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX³ do 125 A, który umożliwia ich bezprzewodowe przyłączanie do instalacji elektrycznej. Aparatura zabezpieczająca serii DX³ współpracuje ze wszystkimi urządzeniami wyposażenia pomocniczego (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne). Aparaty P 310 serii DX³ dostępne są na prądy znamionowe od 6 do 40 A i prądy różnicowe od 10 do 300 mA.

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 DX³
Zdolność zwarciowa: 6000 A lub 10000 A (IEC/EN 61009-1).
Dostępne charakterystyki czasowo-prądowe: B i C.
Typy: AC i A.
Wykonywane na prądy znamionowe od 6 do 40 A.
Znamionowe prądy różnicowe: 10 mA, 30 mA i 300 mA.
Wykonania:
  • dwubiegunowe (P 312 DX³),
  • czterobiegunowe (P 314 DX³).

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook