Wyłączniki nadprądowe S 300, S 310 DX³

Wyłączniki nadprądowe S 300 i S 310 serii DX³ zabezpieczają instalację elektryczną przed skutkami zwarć i przeciążeń. Aparaty serii DX³ współpracują z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX³ do 125 A, który umożliwia ich bezprzewodowe przyłączanie do instalacji elektrycznej. Aparatura zabezpieczająca serii DX³ współpracuje ze wszystkimi urządzeniami wyposażenia pomocniczego (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne) oraz z blokami różnicowoprądowymi PR 300 serii DX³.

Wyłączniki nadprądowe S 300 DX³
Zdolność zwarciowa: 6000 A (IEC/EN 60898-1) / 10 kA (IEC/EN 60947-2).
Dostępne charakterystyki czasowo-prądowe: B, C i D.
Wykonywane na prądy znamionowe od 0,5 do 63 A.
Wykonania:
  • jednobiegunowe (S 301 DX³),
  • jednobiegunowe + N (S 301N DX³),
  • dwubiegunowe (S 302 DX³),
  • trójbiegunowe (S 303 DX³),
  • czterobiegunowe (S 304 DX³).
Wyłączniki nadprądowe S 310 DX³
Zdolność zwarciowa: 10000 A (IEC/EN 60898-1) / 16 kA (IEC/EN 60947-2).
Dostępne charakterystyki czasowo-prądowe: B, C i D.
Wykonywane na prądy znamionowe od 0,5 do 125 A.
Wykonania:
  • jednobiegunowe (S 311 DX³),
  • dwubiegunowe (S 312 DX³),
  • trójbiegunowe (S 313 DX³),
  • czterobiegunowe (S 314 DX³).

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook