Bloki różnicowoprądowe PR 300 DX³

Bloki różnicowoprądowe przeznaczone do montażu z wyłącznikami nadprądowymi serii DX³. Razem z wyłącznikami nadprądowymi tworzą aparaty różnicowonadprądowe, które zapewniają zarówno ochronę przeciwporażeniową jak i ochronę przed skutkami zwarć i przeciążeń.

Aparatura zabezpieczająca serii DX³ współpracuje ze wszystkimi urządzeniami wyposażenia pomocniczego (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne). Aparaty PR 300 serii DX³ dostępne są na prądy znamionowe od 40 do 125 A i prądy różnicowe od 30 do 3000 mA. W ofercie znajdują się także specjalne wykonania bloków ze zintegrowanym licznikiem energii lub analizatorem sieci.

Bloki różnicowoprądowe PR 300 DX³
Zdolność zwarciowa umowna: 6000 A (IEC/EN 61009-1).
Typy: AC, A i Hpi.
Wykonywane na prądy znamionowe od 40 do 125 A.
Znamionowe prądy różnicowe: 30 mA, 300 mA oraz z regulacją od 300 do 1000 mA i od 30 do 3000 mA.
Wykonania:
  • dwubiegunowe (PR 302 DX³),
  • trójbiegunowe (PR 303 DX³),
  • czterobiegunowe (PR 304 DX³).

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook