Aparatura pomiarowa

Oferta aparatury pomiarowej to przede wszystkim nowy kompletny system pomiarowy dla instalacji elektrycznej EMDX³ obejmujący liczniki energii elektrycznej, analizatory sieci oraz urządzenia i oprogramowanie pozwalające na monitoring i wizualizację mierzonych wartości. To także woltomierze, amperomierze i częstotliwościomierze oraz przekładniki i przełączniki pomiarowe.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Mierniki elektryczne
W skład oferty wchodzą: amperomierze, woltomierze i częstotliwościomierze do montażu na wsporniku TH 35 lub na drzwiach rozdzielnicy. Amperomierze przystosowane są do pomiaru bezpośredniego lub za pomocą przekładników prądowych. Wymienne skale amperomierzy zapewniają odpowiedni odczyt w zależności od zastosowanego przekładnika. W ofercie występują mierniki w wersji analogowej i cyfrowej.
Liczniki energii EMDX³
Cyfrowe liczniki energii EMDX³ umożliwiają pomiar zużycia energii w obwodach jedno- i trójfazowych. W zależności od modelu, liczniki EMDX³ dodatkowo realizują pomiar takich wielkości elektrycznych jak: prąd, napięcie, moc, częstotliwość. W ofercie znajdują się liczniki do pomiaru bezpośredniego na maksymalny prąd roboczy 63 A lub do podłączenia za pomocą przekładników prądowych. Wyposażone są w wyjście komunikacyjne impulsowe lub RS 485. W ofercie dostępne są również liczniki zgodne z nową dyrektywą europejską MID, która zastępuje dotychczasowe wymagania związane z legalizacją licznika.
Analizatory sieci EMDX³
Oprócz podstawowej funkcji jaką jest pomiar energii czynnej i biernej, analizatory sieci EMDX³ dostarczają informacji na temat takich wielkości elektrycznych, jak: prąd, napięcie, częstotliwość oraz moc (wartości chwilowe, średnie i maksymalne). Posiadają również funkcję pomiaru wielu innych parametrów sieci elektrycznej np. współczynnika zawartości harmonicznych THD dla napięcia i prądu i wartości poszczególnych harmonicznych.

W zależności od modelu analizatory umożliwiają transmisję danych pomiarowych za pomocą wyjścia impulsowego lub RS 485. Funkcjonalność analizatorów EMDX³ nadrzwiowych można zwiększyć stosując opcjonalne moduły rozszerzeń. Analizatory mogą być montowane na wsporniku TH 35, na drzwiach lub w pełnych osłonach rozdzielnic.
Serwery sieciowe, oprogramowanie, konwertery i koncentratory
Nowoczesne urządzenia i oprogramowanie umożliwiają lokalny lub zdalny monitoring i wizualizację wartości mierzonych przez liczniki energii elektrycznej, analizatory sieci oraz wyłączniki DPX³ i DMX³. Dzięki kompletnemu systemowi pomiarowemu EMDX³ możliwy jest podgląd w czasie rzeczywistym zużycia energii, parametrów mocy, napięć fazowych i międzyfazowych, prądów, częstotliwości, współczynników THD oraz wartości poszczególnych harmonicznych prądów i napięć.
Przekładniki prądowe
Przekładniki prądowe przeznaczone są do stosowania z amperomierzami, licznikami energii i innymi miernikami w układach pomiaru pośredniego. Wartość prądu po stronie wtórnej przekładnika obniżana jest do wartości bezpiecznej dla urządzenia pomiarowego (0-5 A). W ofercie znajdują się przekładniki jedno- i trójfazowe o maksymalnej wartości prądu 4000 A po stronie pierwotnej.
Przełączniki pomiarowe
Przełączniki amperomierzy i woltomierzy umożliwiają pomiar natężenia prądu w obwodach trójfazowych przy wykorzystaniu jednego amperomierza oraz pomiar napięć fazowych i międzyfazowych wykorzystując jeden woltomierz. W ofercie znajdują się przełączniki czteropozycyjne oraz siedmiopozycyjny.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook