Aparatura pomiarowa

Oferta aparatury pomiarowej, w skład której wchodzą: innowacyjny i uniwersalny system zarządzania energią EMS CX3, standardowe liczniki energii elektrycznej z certyfikatem MID, analizatory sieci EMDX3 oraz urządzenia komunikacji, oprogramowanie i serwery sieciowe pozwalające na lokalny lub zdalny monitoring i sterowanie instalacją elektryczną. W ofercie znajdują się także mierniki wielkości elektrycznych (analogowe i cyfrowe), przełączniki pomiarowe oraz przekładniki prądowe.

Kategorie produktów dostępne w tym dziale
System Zarządzania Energią EMS CX³
Innowacyjna oferta EMS CX³ składająca się z urządzeń o niezwykle kompaktowej budowie modułowej, które w łatwy sposób można zainstalować zarówno w nowopowstających instalacjach jak i już istniejących, w jednym rzędzie rozdzielnicy elektrycznej z innymi aparatami modułowymi lub aparatami mocy. Pośród urządzeń systemu EMS CX³ znajdziemy moduły odpowiadające za pomiar energii elektrycznej i wielu innych parametrów sieci, moduły sygnalizacji stanu pracy aparatów/obwodów, moduły sterowania instalacją oraz elementy komunikacji lokalnej lub zdalnej.
Liczniki energii EMDX³
Cyfrowe liczniki energii EMDX³ umożliwiają pomiar zużycia energii w obwodach jedno- i trójfazowych. W zależności od modelu, liczniki EMDX³ dodatkowo realizują pomiar takich wielkości elektrycznych jak: prąd, napięcie, moc, częstotliwość. W ofercie znajdują się liczniki do pomiaru bezpośredniego na maksymalny prąd roboczy 63 A lub do podłączenia za pomocą przekładników prądowych. Wyposażone są w wyjście komunikacyjne impulsowe lub RS 485. W ofercie dostępne są również liczniki zgodne z nową dyrektywą europejską MID, która zastępuje dotychczasowe wymagania związane z legalizacją licznika.
Analizatory sieci EMDX³
Oprócz podstawowej funkcji jaką jest pomiar energii czynnej i biernej, analizatory sieci EMDX³ dostarczają informacji na temat takich wielkości elektrycznych, jak: prąd, napięcie, częstotliwość oraz moc (wartości chwilowe, średnie i maksymalne). Posiadają również funkcję pomiaru wielu innych parametrów sieci elektrycznej np. współczynnika zawartości harmonicznych THD dla napięcia i prądu i wartości poszczególnych harmonicznych.

W zależności od modelu analizatory umożliwiają transmisję danych pomiarowych za pomocą wyjścia impulsowego lub RS 485. Funkcjonalność analizatorów EMDX³ nadrzwiowych można zwiększyć stosując opcjonalne moduły rozszerzeń. Analizatory mogą być montowane na wsporniku TH 35, na drzwiach lub w pełnych osłonach rozdzielnic.
Serwery sieciowe, oprogramowanie, konwertery i koncentratory

Nowoczesne urządzenia i oprogramowanie umożliwiają lokalny lub zdalny monitoring i wizualizację wartości mierzonych przez liczniki energii elektrycznej i analizatory sieci EMDX3, moduły pomiarowe systemu zarządzania energią EMS CX3  oraz urządzenia zabezpieczające z funkcjami pomiarowymi (DPX³, DMX³, PR 300 serii DX3). Dzięki kompletnej ofercie standardowej aparatury pomiarowej  EMDX³ oraz systemowi zarządzania energią EMS CX3, możliwy jest podgląd w czasie rzeczywistym zużycia energii, parametrów mocy, napięć fazowych i międzyfazowych, prądów, częstotliwości, współczynników THD oraz wartości poszczególnych harmonicznych prądów i napięć, a także lokalny lub zdalny nadzór instalacji (sygnalizacja stanów aparatów i obwodów oraz ich sterowanie).

Przekładniki prądowe
Przekładniki prądowe przeznaczone są do stosowania z amperomierzami, licznikami energii i innymi miernikami w układach pomiaru pośredniego. Wartość prądu po stronie wtórnej przekładnika obniżana jest do wartości bezpiecznej dla urządzenia pomiarowego (0-5 A). W ofercie znajdują się przekładniki jedno- i trójfazowe o maksymalnej wartości prądu 4000 A po stronie pierwotnej.
Mierniki elektryczne
W skład oferty wchodzą: amperomierze, woltomierze i częstotliwościomierze do montażu na wsporniku TH 35 lub na drzwiach rozdzielnicy. Amperomierze przystosowane są do pomiaru bezpośredniego lub za pomocą przekładników prądowych. Wymienne skale amperomierzy zapewniają odpowiedni odczyt w zależności od zastosowanego przekładnika. W ofercie występują mierniki w wersji analogowej i cyfrowej.
Przełączniki pomiarowe
Przełączniki amperomierzy i woltomierzy umożliwiają pomiar natężenia prądu w obwodach trójfazowych przy wykorzystaniu jednego amperomierza oraz pomiar napięć fazowych i międzyfazowych wykorzystując jeden woltomierz. W ofercie znajdują się przełączniki czteropozycyjne oraz siedmiopozycyjny.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook