Tytuł

Wyzwalacz podnapięciowy 48V AC/DC

REF

028856

Zdjęcie produktu

WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 48V AC_DC

Cena bez VAT

1156,37 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

DMX3 2500 i 4000 wyposażenie dodatkowe i akcesoria

Parametry produktu

Wyposażenie dodatkowe do sterowania i sygnalizacji
Wyzwalacz podnapięciowy
  • Umożliwia bezzwłoczne wyłączenie aparatu przy spadku napięcia
  • 48 V AC/DC

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2019 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook