VHM

Wymiary

12
mm
mm
100
PCE
mm

Cechy produktu

Wymiary

VHM 6x20mmkg--CM801301---
VHM 8x20mmkg--CM801321--CM801324
VHM 8x40mmkg--CM801341---
VHM 8x70mmkg--CM801351---
VHM 10x20mmkg--CM801361---
VHM 10x25mmkg--CM801371---
VHM 12x25mmkg--CM801401--CM801404
VHM 12x50mmkg--CM801421--CM801424
VHM 12x70mmkg--CM801461--CM801464

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook