CSN

Wymiary

228
mm
mm
10
PCE
mm

Cechy produktu

Wymiary

CSN 100 mm kgCM556100--CM556103CM556108CM556104
CSN 150 mm kgCM556110--CM556113CM556118CM556114
CSN 200 mm kgCM556120--CM556123CM556128CM556124
CSN 300 mm kgCM556130--CM556133CM556138CM556134
CSN 400 mm kgCM556140--CM556143--
CSN 450 mm kgCM556150--CM556153--

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook