Jesteś tutaj

Praca w Legrand

 

Jeśli jesteś zainteresowany pracą u nas, ale w danej chwili nie prowadzimy rekrutacji – również możesz wysłać do nas swoją aplikację: rekrutacja@legrand.com.pl. Nie zapomnij napisać jaką pracą i/lub jakim stanowiskiem jesteś zainteresowany.

 

Nasze wartości - czym się kierujemy

Poniższe wartości wynikają z wieloletnich doświadczeń naszej firmy i stanowią istotę naszej kultury korporacyjnej. Wartościami tymi kierujemy się wewnątrz firmy, jak również na zewnątrz – w relacjach z naszymi partnerami.

Cztery wartości, ustalone dla całej Grupy, podkreślają naszą tożsamość i są czynnikiem decydującym o trwałym i zyskownym rozwoju.

Etyczna postawa

Budowanie relacji między wszystkimi pracownikami Grupy, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu, a w ten sposób promowanie szczerej komunikacji wewnętrznej oraz rzetelności w kontaktach na zewnątrz.

Słuchanie klienta

Podkreślanie jakości naszego zaangażowania i obsługi klientów dla wzmocnienia wizerunku Grupy Legrand jako wysokiej klasy partnera oferującego innowacyjne rozwiązania.

Udoskonalanie zasobów

Optymalizacja wykorzystania naszych zasobów w celu zdobywania nowych rynków, a zarazem dążenie do poprawy naszej rentowności poprzez efektywniejsze wykorzystanie środków, zapewniające trwały rozwój.

Innowacyjność

Ciągły rozwój innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów we wszystkich obszarach działalności.

 
 

Proces rekrutacji - jak to się u nas odbywa

Etap 1Aplikacja

Etap 2Wywiad telefoniczny

Etap 3I spotkanie rekrutacyjne

Etap 4II spotkanie rekrutacyjne

Etap 5Wdrożenie

Więcej na temat procesu rekrutacji znajdziesz tutaj >>>

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów do pracy - przejdź >>>

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook