Zarządzanie energią
MY HOME - PRZEKŁADNIK POMIAR TOROID
ref. 3523
87,71 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MY HOME - INTERFEJS MODUŁOWY LICZ. ENERGII 3OBW
ref. F520
528,53 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MY HOME - CENTRALA MODUŁOWA STEROWANIA OBCIĄŻENIAMI
ref. F521
629,2 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MY HOME - AKTOR MODUŁOWY TOROIDOWY 16A
ref. F522
446,17 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MY HOME - AKTOR MODUŁOWY 16A PRIORYTET
ref. F523
377,54 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MY HOME - MODUŁOWY KONCENTRATOR DANYCH IP
ref. F524
552,92 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook