Wyposażenie przyłączeniowe DPX³ 250
ZAMKNIĘCIE RONIS W WERSJI WTYKOWEJ DPX3
ref. 421045
1103,18 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZAMEK PROFALUX W WERSJI STYKOWE DPX3
ref. 421046
1049,07 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
KŁÓDKA W WERSJI WTYKOWEJ DPX3
ref. 421047
246,17 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZYŁĄCZE TYLNE PŁASKIE DPX3 250 4P
ref. 421039
413,64 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZYŁĄCZE TYLNE PŁASKIE DPX3 250 3P
ref. 421038
308,21 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEDŁUŻKI ROZSZERZAJĄCE DPX3 250 4P
ref. 421035
354,89 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSŁONA PRZYŁĄCZY ROZSZERZONYCH DPX3 250 4P
ref. 421057
249,18 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSŁONA PRZYŁĄCZY ROZSZERZONYCH DPX3 250 3P
ref. 421056
232,42 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEDŁUŻKI ROZSZERZAJĄCE DPX3 250 3P
ref. 421034
266,18 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSŁONA PRZYŁĄCZY TYLNYCH DPX3 250 4P
ref. 421053
153,64 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZACISKI KLATKOWE(4) DPX3 250 PRZYŁ AL_CU
ref. 421031
200,57 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSŁONA PRZYŁĄCZY TYLNYCH DPX3 250 3P
ref. 421052
133,48 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZACISKI KLATKOWE(3) DPX3 250 PRZYŁ AL_CU
ref. 421030
151,76 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
GNIAZDO Z PRZYŁĄCZEM GÓR_TYŁ DPX3 250 3P
ref. 421042
1438,35 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
GNIAZDO Z PRZYŁĄCZEM GÓR_TYL  DPX3 250 4P
ref. 421043
1789,14 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook