Jesteś tutaj

Strefa doboru

Programy obliczeniowe i konfiguratory

Konfiguratory są programami pozwalającymi na wybór produktów Legrand z wieloma wariantami konfiguracji. Oprogramowanie po wprowadzeniu parametrów technicznych wejściowych dokonuje obliczeń wielkości charakterystycznych dla danej grupy produktów i dokonuje wielowariantowego ich zestawienia z podaniem wartości wynikowych. Do projektanta ostatecznie należy wybór optymalnego rozwiązania i wprowadzenia go do projektu.
Programy obliczeniowe są narzędziami wspomagającymi proces projektowania instalacji elektrycznych. Algorytmy obliczeniowe skoordynowane zostały z wymaganiami przepisów technicznych i norm stanowiących najnowszą wiedzę techniczną. Wyniki obliczeń stanowią podstawę doboru wszystkich elementów sieci od przekrojów przewodów i kabli do urządzeń zabezpieczających jak wyłączniki, rozłączniki itp.

Programy CAD

Programy do rysowania wspomagają proces projektowania na platformie CAD. Nakładki CAD pozwalają na wrysowanie na planach instalacji tras szynoprzewodów czy tras koryt kablowych. Po wrysowaniu w sposób automatyczny projektant może stworzyć zestawienie materiałów użytych w projekcie i załączyć do części materiałowej dokumentacji.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook