Jesteś tutaj

Tytuł

Transformatory Green T.HE zgodne z wymaganiami rozporządzenia komisji europejskiej nr 548/2014

Zdjęcie

Treść

Z dniem 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) Nr 548/2014 odnośnie wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku transformatorów rozdzielczych i elektroenergetycznych o minimalnej mocy znamionowej wynoszącej 1 kVA wykorzystywanych w sieciach przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej 50 Hz lub do zastosowań przemysłowych.

W związku z powyższym, po 1 lipca 2015, wszystkie wprowadzane do obrotu transformatory elektroenergetyczne średniej mocy muszą spełniać wymagania dotyczące maksymalnych dopuszczalnych wartości strat obciążeniowych (Pk) i strat stanu jałowego (Po) określone w tabeli poniżej.

 

 

 

Parametry strat wymagane dla transformatorów suchych żywicznych od dnia 1 lipca 2015 r.

Moc 
znamionowa (kVA)
Maksymalne straty stanu 
jałowego Po (W)
Maksymalne straty 
obciążeniowe Pk (W)
≤ 50 Ao (200) Bk (1700)
100 Ao (280) Bk (2050)
160 Ao (400) Bk (2900)
250 Ao (520) Bk (3800)
400 Ao (750) Bk (5500)
630 Ao (1100) Bk (7600)
800 Ao (1300) Ak (8000)
1000 Ao (1550) Ak (9000)
1250 Ao (1800) Ak (11000)
1600 Ao (2200) Ak (13000)
2000 Ao (2600) Ak (16000)
2500 Ao (3100) Ak (19000)
3150 Ao (3800) Ak (22000)

Pełna treść ropozrządzenia dostępna jest pod linkiem poniżej:

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 548.2014 (PDF)

Legrand Polska, jako producent transformatorów suchych żywicznych potwierdza, iż transformatory serii Green T.HE w pełni spełniają wymagania stawiane w rozporządzeniu.

Oferta transformatorów Legrand Polska dostępnych od dnia 1 lipca 2015 będzie kształtowała się następująco:

  • Green TH.E AoAk -Reg. 548   
  • Green TH.E AoBk -Reg. 548

Z aktualnej oferty zostają wycofane następujące serie transformatorów:

  • TTA-RES - RL
  • TTA-RES - NL  
  • TTA-RES - XC  

Pełna treść oświadczenia Legrand Polska zawierająca między innymi numery katalogowe i dane techniczne transformatorów Green T.HE spełniających wymagania rozporządzenia dostępna jest pod poniższym linkiem:

Oświadczenie Legrand-Reg.548 (PDF)

 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook